Inaa

88 tekstów – auto­rem jest Inaa.

"...żeg­nam Was, już czas... " wspa­niale było tu­taj się zna­leźć, ale po­ra odejść - nap­rawdę już czas 

myśl • 13 lipca 2015, 06:55

...te­raz już wiem na pew­no, że nig­dy nie zes­tarzeję się przy Tobie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2015, 11:24

...każdy dzień pus­ty - bez Ciebie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2015, 10:41

...Wi­gilia - 
dwa pus­te ta­lerze - 
dla zbłąka­nego wędrow­ca i dla Tych, którzy odeszli...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 grudnia 2014, 20:55

...czas nie leczy ran, nie poz­wa­la za­pom­nieć - be­zużyteczny gadżet... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 grudnia 2014, 19:30

...kiedy idzie się sa­mot­nie - dro­ga nie ma końca... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2014, 09:12

ideal­na da­ta śmier­ci...wspo­mina­my tych, którzy odeszli kiedyś, żeg­na­my tych, którzy odeszli dziś...roz­pacz tak sil­na, że brak słów... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 listopada 2014, 20:10

i naj­więksi kłam­cy cza­sem mówią prawdę - wte­dy stają się bar­dziej wiarygodni... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 października 2014, 20:56

kiedy w ser­cu maj - ka­len­darz nies­traszny :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2014, 09:00

by­cie z kimś nap­rawdę - nie oz­nacza wie­czne­go trzy­mania się za ręce 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2014, 16:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 sierpnia 2015, 06:44Inaa sko­men­to­wał tek­st Zresetowane Zrównoważone myśli Sa­mokon­tro­la Krys­ty­na Sz. 31.07.2015. 

23 lipca 2015, 01:27krysta sko­men­to­wał tek­st ...żegnam Was, już czas... [...] 

14 lipca 2015, 21:36Cris sko­men­to­wał tek­st ...żegnam Was, już czas... [...] 

13 lipca 2015, 22:19niskober sko­men­to­wał tek­st ...żegnam Was, już czas... [...] 

13 lipca 2015, 07:58Inaa sko­men­to­wał tek­st ...żegnam Was, już czas... [...] 

13 lipca 2015, 06:55Inaa do­dał no­wy tek­st ...żegnam Was, już czas... [...] 

14 marca 2015, 11:42Inaa sko­men­to­wał tek­st ...teraz już wiem na [...]